PUR pěna Vávra Příbram Vám nabízí kvalitní zateplení domů, střechy, podkroví. Pracujeme ve středních, jižních Čechách a v Praze. Potřebujete rychle a kvalitně zateplit Váš dům, byt, chalupu nebo průmyslový objekt? Zateplení provádíme kvalitně, s certifikovaným materiálem za rozumnou cenu.

Neváhejte nás kontaktovat o nezávaznou nabídku.

Proč vybrat izolaci formou stříkané pěny od naší firmy?

 • Úspora nákladů na vytápění až o 70%
 • Získáte souvislou kvalitní izolační vrstvu, která nikdy nezmění svůj tvar ani izolační vlastnosti
 • Rychlé a osobní jednání, krátká doba od objednání po realizaci
 • Provádíme kvalitní práci za rozumnou cenu
 • Pracujeme s certifikovaným materiálem, zapsaným v dotacích Nová Zelená Úsporám
Zelená úsporám Ušetříte

druh pěny:

měkká pěna 9kg/m3 (interiér)
Polotvrdá pěna 36kg/m3 (interiér)
Ceny obou interiérových pěn
tvrdá exteriérová pěna 50kg/m3 (základy domů, venkovní střechy)

elektřina 380 V:

ano
ne
nevím

Proč chtít stříkanou
izolaci PUR pěnou?

1.

PUR izolace má perfektní tepelně-izolační účinky, dokonale izoluje, bezešvá izolace,dlouhá životnost, nesesedá jako ostatní izolace (např. vata)

2.

PUR izolace umožňuje vytěsnění veškerých dutin, trhlin a spár, které jsou v místech špatného dosahu

3.

PUR izolace snižuje náklady jak na vytápění objektů v zimních měsících, tak zároveň v letních měsících udržuje prostory déle a lépe klimatizované

4.

PUR izolace se aplikuje několikanásobně rychleji než běžné izolace, jako minerální vata, polystyren apod.

5.

PUR izolace je finančně šetrným řešením, úspory na vytápění zajistí návratnost investice do 5 let

Měkká PUR pěna s otevřenou
strukturou buněk

Jsou lehké a vysoce expandující PUR pěny vytvářející při reakci strukturu menších otevřených buněk vyplněných nadouvacím plynem CO2, který je v jednotlivých buňkách postupně nahrazen vzduchem. Měkké pěny s otevřenou strukturou buněk se řadí mezi materiály SEMIPROPUSTNÉ (tzn. s vysokou propustností par a nasákavostí). Měkké PUR pěny představují levnější variantu tepelných izolací. Kromě ceny je jejich další výhodou bezespárové provedení izolační vrstvy.

 • nízká spotřeba materiálu
 • rychlost provedení nástřiku
 • nižší pořizovací cena
 • vysoká expanze pěny (100x)
 • izolace těžko dostupných míst
 • dobrá opracovatelnost pěny

Tvrdé PUR pěny s uzavřenou
strukturou buněk

Tvrdé PUR pěny jsou nejkvalitnější izolace na trhu. Jejich hlavními výhodami jsou výborné tepelně-izolační, hydroizolační a mechanické vlastnosti. Mezi další výhody patří jejich nenasákavost, bezespárové provedení, jednoduchá technika nanášení a rychlost provádění

Tvrdé PUR pěny tepelné izolace (30 - 50kg/m3)
Tyto pěny jsou určeny především pro provádění tepelných izolací (exteriérových i interiérových) při zateplování budov, technologických zařízení, zásobníků, nádrží, jímek, automobilů apod. Hlavními výhodami jsou vodotěsnost a nenasákavost, vynikající tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti ropným produktům a zředěným kyselinám i louhům, přilnavost ke všem stavebním materiálům, trvalá odolnost proti působení povětrnosti, minimální zatížení konstrukcí (1,5 - 3kg/m2) a odolnost proti přelétavému ohni.

 • výborné hodnoty fyzikálních parametrů
 • výborné mechanické vlastnosti izolace
 • vysoká rychlost aplikací PUR pěny
 • rychlá a jednoduchá technika nanášení
 • bezespárové provedení izolace
 • aplikace nezatěžuje provoz budov

Polyuretan má svou historii z doby před 2. světovou válkou. Centerm výzkumu bylo město Leverkusen v Německu u firmy BAYER. V roce 1937 professor Otto Bayer (1902 - 1982) a jeho tým zjistili, že reakce alifatických diisokyanátů a lifatických dipolyolů vede ke vzniku lineárních polymerů s vysokou molekulovou hmotností. Tyto polymery, pojmenované poté polyuretany, které měly velmi zajímavé vlastnosti pro výrobu umělých hmot a vláken, byly uvedeny na trh v Německu pod obchodními názvy Igamid a Perlon v roce 1942.

Dalšími významnými osobnostmi, podílejícími se na procesu tvorby polyuretanu, byli američtí vědci Dr. William "Butch" Hanford a Dr. Donald Fletcher Holmes. V roce 1942 objevili skutečnost, že di-isokyanáty a stávající polyoly se dají sloučit velmi rychle, narozdíl od původní (časově zdlouhavé a finančně nákladné) německé metody. Tento objev umožnil nastartovat výrobu polyuretanů ve větším měřítku a za nižší cenu.

Hanfordova věta "vývoj tohoto vynálezu mi trval sedmnáct minut" se stala známou i vzhledem k faktu, že především rychlost reakce byla důležitou částí tohoto objevu. Jejich postup se používá dodnes pro výrobu většiny polyuretanových systémů. V roce 1953 Dr. Bayer navázal na spolupráci s firmou Monsato Chemical Company a vznikla společná firma MoBayChemical Corporation pro výrobu umělých hmot v USA. Skutečný rozmach polyuretanů nastal v roce 1957 především díky použití nových typů polyolů na bázi polyéterů. Velká variabilita těchto polyolů umožnila výrobu širokého spektra nových polyuretanových systémů tak, jak je známe i dnes.

K rychlému rozšíření polyuretanových systémů došlo nejen díky jeho vynikajícím vlastnostem, ale také díky spolupráci a vývoji třech odlišných oborů:

 • Chemický průmysl vyvinul a dodává suroviny včetně návodu na jejich zpracování s parametry výsledné PUR pěny (tz. že při dodržení podmínek zpracování stanovených výrobcem docílíme deklarovaných vlastností)
 • Strojírenský průmysl vyvinul a dodává strojní zařízení, která splňují požadavky na zpracování surovin a umožňují vznik produktu - PUR pěny.
 • Zpracovatelé, kteří sami vyrábějí z dodávaných surovin pomocí vhodného zařízení následný výrobek - PUR pěnu. Tato výroba má různé formy a podoby tak jak je zmíněno dále. Znalost chemické a chemicko-fyzikální podstaty je významná pro zpracovatele PUR k pochopení všech závislostí a důsledků.

Reference

Více fotografií